ΔΓΡ51: Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος – 20ος αιώνας)

Εκτύπωση

                               

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός στόχος της ΘΕ είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μια στέρεη γνώση της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον 18ο έως και τον 20ό αιώνα, εστιάζοντας σταδιακά σε βασικούς σταθμούς της εξελικτικής της πορείας (καλλιτεχνικά ρεύμα και σχολές/συγγραφείς, πνευματικές τάσεις και ιδεολογικές προεκτάσεις) και εμβαθύνοντας στα λογοτεχνικά φαινόμενα και είδη μέσω της διερεύνησης των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών και πολιτισμικών παραμέτρων. Η περιοδική εστίαση σε έργα σημαντικών συγγραφέων της Ευρωπαϊκής Γραμματείας και η συγκριτική μελέτης τους εντάσσονται επίσης στους στόχους της εν λόγω ΘΕ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).