ΔΓΡ55: Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής I

Εκτύπωση

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών εκ του σύνεγγυς με τις βασικές τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής. Θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις γνώσεις που απέκτησαν από τη ΘΕ ΔΓΡ53 μέσα τόσο από τη συστηματική διδασκαλία διακεκριμένων συγγραφέων και ποιητών όσο και με τη διά ζώσης παρακολούθηση σεμιναρίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Βιογραφικά: 

Κώστας Αθ. Κρεμμύδας

Βαγγέλης Ραπτόπουλος

Νίκος Δαββέτας

Άννα Γρίβα

Κώστας Κατσουλάρης

Κολλιάκου Δήμητρα

Ματίνα Μόσχοβη

Γιώργος Παναγιωτίδης

Χάρης  Βλαβιανός

Μισέλ  Φάις