ΔΓΡ60: Θεατρική γραφή

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η συστηματική μύηση και εμβάθυνση των φοιτητών στις έννοιες και στο περιεχόμενο του θεατρικού λόγου, μέσω της προσέγγισης της ιστορικής του διάστασης, αλλά και της μελέτης των παραγόντων που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την αναγνωστική πρόσληψη ενός θεατρικού έργου. Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης Θ.Ε. βρίσκεται η θεατρική γραφή ως όχημα διαφορετικών χωρο-χρονικών συνθηκών και ως επίτευγμα διαφορετικού φάσματος γλωσσικών τρόπων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

  • Αναγνωρίζουν βασικούς σταθμούς στη Ιστορία του δυτικού θεάτρου: κινήματα, τεχνικές και πρακτικές

  • Γνωρίζουν τα είδη του θεατρικού λόγου σε σύνδεση με τις εποχές και τα ρεύματα όπου ανήκουν

  • Αναλύουν ένα θεατρικό κείμενο σε σχέση με τη θεατρική παράσταση: ρόλος του χωρο-χρόνου στο θέατρο και των σκηνικών οδηγιών

  • Επιχειρήσουν τη συγγραφή ενός δικού τους θεατρικού έργου

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Βασικοί σταθμοί στην ιστορία του δυτικού θεάτρου. Το θέατρο ως κείμενο, παράσταση και θεσμός. Κινήματα, είδη και δραματικές τεχνικές και σκηνικές πρακτικές

  • Το θεατρικό κείμενο και οι συντελεστές του. Γράφοντας για τη σκηνή: από την ανάλυση του δραματικού κειμένου στη σύνθεση του θεατρικού κειμένου

  • Συγγραφείς και είδη (εμβάθυνση σε συγκεκριμένους συγγραφείς και κείμενα). Ζητήματα πρόσληψης. Θέατρο και θεωρία της λογοτεχνίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu