ΔΓΡ61: Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η συστηματική μύηση και εμβάθυνση των φοιτητών στις έννοιες και στο περιεχόμενο του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου, μέσω της προσέγγισης της ιστορικής τους διάστασης, αλλά και της μελέτης των παραγόντων που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την αναγνωστική πρόσληψη ενός κινηματογραφικού έργου ή τηλεοπτικού προϊόντος (έργο, σειρά, διαφήμιση κ.λπ.) Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ΘΕ βρίσκεται το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό σενάριο ως όχημα διαφορετικών χωρο-χρονικών συνθηκών και ως επίτευγμα διαφορετικού φάσματος γλωσσικών τρόπων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

  • Αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία της κινηματογραφικής αφήγησης: Τεχνικές αφήγησης / Δηλούμενο πρόσωπο του αφηγητή / Χαρακτήρες και δομή / Κομβικά σημεία πλοκής / Ταύτιση με ήρωες / Γραμμική ή μη ανάπτυξη / Ελλειπτική αφήγηση / Σημασία του τέλους

  • Έχουν εξοικειωθεί με εικαστικά εργαλεία και τεχνικές: Κινηματογραφικό κάδρο / Γωνία λήψης / Βάθος πεδίου / Προοπτική / Φωτισμός / Χρώμα

  • Γνωρίζουν πώς δομείται ο κινηματογραφικός χρόνος: Ιστορία και πλοκή / Πλάνο και σκηνή / Ντεκουπάζ /Σύνθεση στον χρόνο/ Μονοπλάνο / Υποκειμενικό πλάνο

  • Αναλύουν τον ηχητικό σχεδιασμό: Κατεύθυνση της προσοχής / ενδο-αφηγηματικός ή εξω-αφηγηματικός ήχος / απόδοση ακουστικού χώρου, κ.λπ.

  • Κατέχουν τις ιδιαιτερότητες του μοντάζ: Μοντάζ συνέχειας ή ασυνέχειας / Συνέχεια του χωρο- χρόνου / Διαλεκτικό μοντάζ / Μοντάζ και ρυθμός

  • Γνωρίζουν τις δομικές αρχές του ντοκιμαντέρ: εξέλιξη του «κινηματογράφου-αλήθεια», κάμερα-καταλύτης / σύγχυση ορίων μεταξύ τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας, κ.λπ.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Κινηματογραφική αφήγηση: μια ιστορία με εικόνα και ήχο

  • Χτίζοντας τον κινηματογραφικό χρόνο (ιστορία, πλοκή, χρονική κατασκευή, σύνθεση στο χρόνο)

  • Ηχητικός σχεδιασμός (εστίαση προσοχής, ενδο- και εξω-αφηγηματικός ήχος)

  • Τηλεοπτική γραφή (τηλεοπτικό σενάριο, «άμεσο σινεμά», ντοκιμαντέρ)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu