Διευκρινίσεις για τη σχέση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Επιστήμες της Αγωγής» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων»

 

Φοιτητές ή απόφοιτοι του προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» που εισάγονται από το 2004 -2005 στο πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής-» πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς 4 διαφορετικές ΘΕ από αυτές που ολοκλήρωσαν στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» συν τη διπλωματική εργασία ή 5 Θ.Ε..

Main Menu