Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018

Σκοπός - Περιγραφή

Ο κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, οι φοιτητές αναμένεται να:
1. ερμηνεύουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν ερευνητικές μελέτες, συναφείς με το αντικείμενο,
2. κατανοούν και να επιδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη διδακτική της αγγλικής γλώσσας και των στοιχείων της. Όσον αφορά τη διδακτική της γλώσσας, να εξετάζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για την αποτελεσματική εκμάθηση του συνόλου των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου) ενώ για τη διδασκαλία των στοιχείων της αγγλικής γλώσσας (πολιτισμός / κουλτούρα, γραμματική, λεξιλόγιο, προφορά), να εξετάζουν, να αξιολογούν και να παράγουν κατάλληλο υλικό,
3. εξετάζουν με κριτική διάθεση έρευνες, σχετικές με την κατάκτηση και διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, με απώτερο σκοπό να τις προσαρμόζουν και να τις εφαρμόζουν στην τάξη τους,
4. σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν Προγράμματα Σπουδών και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
5. παράγουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν εργαλεία μέτρησης για τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών τους στην αγγλική γλώσσα,
6. εντοπίζουν και επιλέγουν κατάλληλο διδακτικό υλικό με σκοπό να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική τους πρακτική προς όφελος των μαθητών τους ,
7. κατανοούν και εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της διδακτικής της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς,
8. αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας,
9. αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πάνω σε βασικές αρχές προγράμματα για την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων / καθηγητών της αγγλικής γλώσσας

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization 

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρώτα τη ΘΕ ΑΓΓ80, έπειτα την ΑΓΓ81 (ή και τις δύο παράλληλα) και στη συνέχεια να επιλέξει δύο από τις ΘΕ του δεύτερου έτους.

Για την απόκτηση ΜΔΕ θα πρέπει επιπλέον να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (12.000-15.000 λέξεων, η οποία ισοδυναμεί βαθμολογικά με 2 ΘΕ)

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αυτό οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης - Master's Degree: MEd in TESOL -  (μετά από επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση 4 ΘΕ του προγράμματος + Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία) είτε σε αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης (μετά από επιτυχή παρακολούθηση μέρους των ΘΕ του προγράμματος και εφόσον ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών).

 

Διδάσκοντες

 Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Συντονιστές ΘΕ

ΑΓΓ52    ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓ53    ΚΑΖΟΥΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΑΓΓ65    ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΓ66    ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓ67    ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

ΑΓΓ68    ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓ69    ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

ΑΓΓ70    ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 150

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων των  Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση εργασιών που συνδέονται με τη διδασκαλία των φοιτητών μέσα στις σχολικές τάξεις, επομένως η ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση, διευκολύνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Νικόλαος Σηφάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Αριστέα Γαβριήλ
τηλ.: 2610 367325 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ..: 2610 367300 -  fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu