Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2016-2017 (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας MEd)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος:
Ο κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, οι φοιτητές αναμένεται να:
1. ερμηνεύουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν ερευνητικές μελέτες, συναφείς με το αντικείμενο,
2. κατανοούν και να επιδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη διδακτική  της αγγλικής γλώσσας και των στοιχείων της. Όσον αφορά τη διδακτική της γλώσσας, να εξετάζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για την αποτελεσματική εκμάθηση του συνόλου των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου) ενώ για τη διδασκαλία των στοιχείων της αγγλικής γλώσσας (πολιτισμός / κουλτούρα, γραμματική, λεξιλόγιο, προφορά), να εξετάζουν, να αξιολογούν και να παράγουν κατάλληλο υλικό,
3. εξετάζουν με κριτική διάθεση έρευνες, σχετικές με την κατάκτηση και διδασκαλία της  αγγλικής γλώσσας, με απώτερο σκοπό να τις προσαρμόζουν και να τις εφαρμόζουν στην τάξη τους,
4. σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν Προγράμματα Σπουδών και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
5. παράγουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν εργαλεία μέτρησης για τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών τους στην  αγγλική γλώσσα,
6. εντοπίζουν και επιλέγουν κατάλληλο διδακτικό υλικό με σκοπό να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική τους πρακτική προς όφελος των μαθητών τους ,
7. κατανοούν και εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της διδακτικής της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς,
8. αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας,
9. αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πάνω σε βασικές αρχές προγράμματα για την επαγγελματική  ανάπτυξη των δασκάλων / καθηγητών της αγγλικής γλώσσας.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization 

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Διδάσκοντες

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Συντονιστές ΘΕ
ΑΓΓ52 
ΑΓΓ53 
ΑΓΓ65 
ΑΓΓ66 ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓ67 
ΑΓΓ68 
ΑΓΓ69 
ΑΓΓ70 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

  

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017  

Προσφερόμενες θέσεις: 120

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων των Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση εργασιών που συνδέονται με τη διδασκαλία των φοιτητών μέσα στις σχολικές τάξεις, επομένως η ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση, διευκολύνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:
α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Νικόλαος Σηφάκις
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Αριστέα Γαβριήλ
τηλ.: 2610 367325 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ..: 2610 367300 -  fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu