Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

Το Πρόγραμμα Σπουδών Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (Pervasive and Mobile Computing Systems Msc) προσφέρεται πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.  
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καθιερώσει τη συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού. Το Π.Μ.Σ. βοηθά τους ενδιαφερόμενους να επεκτείνουν τις γνώσεις που διαθέτουν σε αντικείμενα όπως ο σχεδιασμός συστημάτων λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών, τα ψηφιακά συστήματα, η επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, τα λειτουργικά συστήματα και τα κατανεμημένα συστήματα, μέσα από το πρίσμα των τεχνολογιών κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και την πρακτική άσκηση και εφαρμογή δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων, αξιολόγησης και επιλογής κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων, ανάλυσης της ποιότητας υπηρεσιών και της απόδοσης συστημάτων, και ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών, υπηρεσιών και συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων.

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής έως το 2017-18)

Το Πρόγραμμα Σπουδών Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (Pervasive and Mobile Computing Systems Msc) προσφέρεται πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.  
Σκοπός του Προγράμματος είναι να καθιερώσει τη συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων διάχυτου και κινητού υπολογισμού. Το πρόγραμμα θα εκμεταλλεύεται τις βασικές γνώσεις που αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι ως φοιτητές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε ζητήματα, όπως η σχεδίαση συστημάτων λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών, τα ψηφιακά συστήματα, η επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, τα λειτουργικά συστήματα και τα κατανεμημένα συστήματα. Δε θα περιορίζεται στην παροχή γνώσεων αλλά θα δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων σχεδίασης συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού, ανάλυσης απαιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής τεχνολογικών λύσεων, ανάλυσης της ποιότητας υπηρεσιών και της απόδοσης συστημάτων, σχεδίασης εφαρμογών, υπηρεσιών και διάδρασης μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και την πρακτική εφαρμογή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Κατανοεί βασικές έννοιες διάχυτου υπολογισμού
- Αναλύει προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων συστημάτων διάχυτου υπολογισμού και επιλέγει τις καταλληλότερες τεχνολογίες για την υλοποίησή τους
- Κατανοεί τις βασικές αρχές και τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης, κινητών κυψελωτών δικτύων και αδόμητων ασύρματων δικτύων αισθητήρων
- Κατανοεί αρχές σχεδίασης, μεθοδολογίες ανάπτυξης και κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων διάχυτου υπολογισμού
- Κατανοεί αρχές ανθρωποκεντρικής σχεδίασης και σχεδίασης διάδρασης

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0619 Information and Communication Technologies (ICTs) not elsewhere classified

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις:  90

Γίνονται δεκτοί/ές:

Α) Απόφοιτοι τμημάτων Πανεπιστημίων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή

Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή

Χημικών Μηχανικών ή

Μηχανικών Περιβάλλοντος ή

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή

Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή

Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή

Του προγράμματος σπουδών ‘Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ή

Φυσικής ή

Χημείας ή

Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιοτεχνολογίας  ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή

Γεωλογίας ή

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή

Μηχανικών Βιοϊατρικής ή

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή

Περιβάλλοντος ή

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή

Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή

Ψηφιακών Συστημάτων

Β) Απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή

Μηχανικών Πληροφορικής ή

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολογίας ή

Μηχανικών Αυτοματισμού  ή

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή

Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών ή Αντιρρύπανσης ΤΕ-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ-Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή

Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή

Πληροφορικής και ΜΜΕ ή

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ή

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ ή

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ

Γ) Απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με κατεύθυνση Σωμάτων ή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην κατεύθυνση Μηχανικών ή της Σχολής Ικάρων στην κατεύθυνση Μηχανικών.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Είναι απαραίτητη η καλή γνώση αντικειμενοστραφούς και διαδικτυακού προγραμματισμού.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και συναφείς τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Καμέας Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Οικονόμου Δημήτριος

τηλ: 2610 367314 - fax: 2610 367110 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu