ΠΣΧ50 Αειφορία - Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΧ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική σε όλες τις Κατευθύνσεις

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να μεταδώσει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις, εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης και θεωρητικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των αντικειμένων του προγράμματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν κατανοήσει τα παρακάτω ώστε να μπορούν να συνεχίσουν αποτελεσματικά στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες του προγράμματος.

1. Αειφορία, Πολιτική Οικολογία: την προέλευση, ορισμό/ούς, ζητήματα, επιπτώσεις, πολιτικές της αειφορίας. Το αντικείμενο της πολιτικής οικολογίας, τα κυριότερα ρεύματα και προσεγγίσεις της, το πεδίο εφαρμογής της.

2. Οικονομικά, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική: τις βασικές αρχές, τα κυριότερα ρεύματα, το πεδίο εφαρμογής αυτών των αντικειμένων.

3.  Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας: το πρόβλημα και τις βασικές αρχές της ρύπανσης του περιβάλλοντος, τις πηγές της, τα χωρο-γεωγραφικά δεδομένα, τις επιπτώσεις της στην υγεία, στα οικοσυστήματα και στο περιβάλλον.

4. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου: τις αρχές της αντικειμένων αυτών, την μεθοδολογία και το πεδίο εφαρμογής των.

5. Περιβαλλοντική Νομοθεσία: τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Αειφορία, Πολιτική Οικολογία
  2. Οικονομικά, Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική
  3. Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας
  4. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
  5. Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu