ΠΣΧ51 Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΧ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 1η & 2η Κατεύθυνση

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να μεταδώσει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης ώστε να κατανοηθούν τα ζητήματα της ανθρωπογεωγραφίας, του περιβαλλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των συγκοινωνιακών έργων και των υπόλοιπων δικτύων υποδομής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν κατανοήσει τα παρακάτω:

1. Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Περιβαλλοντικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό: τις βασικές αρχές της ανθρωπογεωγραφίας ώστε να κατανοηθούν οι ανθρώπινες πιέσεις στο περιβάλλον και του περιβαλλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού.

2. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων: τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή των χερσαίων (οδικών, σιδηροδρομικών), εναέριων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις στο μικροκλίμα, στους υδατικούς πόρους, στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην αισθητική του τοπίου στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην πολιτιστική κληρονομιά.

3. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Λειτουργία Συγκοινωνιακών Έργων: τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την χρήση των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών υποδομών από οχήματα, μέσα σταθερής τροχιάς, αεροπλάνα, πλοία και κατά τη συντήρηση του έργου. Αυτό το γνωστικό αντικείμενο μαζί με το προηγούμενο θα επιτρέπει σους επιστήμονες να μπορούν να σχεδιάσουν περιβαλλοντικά ένα συγκοινωνιακό έργο.

4. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Χρήση Άλλων Δικτύων Υποδομών: τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή και χρήση των υπόλοιπων δικτύων υποδομών, όπως υδραυλικών, ενεργειακών, κτλ.

5. Προσβασιμότητα σε Υποδομές: την προβληματική και τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας στις υποδομές.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Περιβαλλοντικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό
  2. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή των Συγκοινωνιακών Έργων
  3. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Χρήση των Συγκοινωνιακών Έργων
  4. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Χρήση Άλλων Δικτύων Υποδομών
  5. Προσβασιμότητα σε Υποδομές

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu