ΠΣΧ61 Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κωδικός ΘΕ: ΠΣX61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 1η Κατεύθυνση (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής)

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να μεταδώσει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης για την διαχείριση, επεξεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν κατανοήσει τα παρακάτω ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ρύπανσης.

  1. Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων. Τους τρόπους διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και τις διεργασίες επεξεργασίας τους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν μία εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
  2. Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων: Τους τρόπους διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και τις διεργασίες επεξεργασίας τους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν μία εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.
  3. Διαχείριση και Επεξεργασία Αερίων Ρύπων και Κλιματική Αλλαγή: Τους τρόπους διαχείρισης των αερίων ρύπων υγρών και τις διεργασίες επεξεργασίας τους. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τη συμβολή των αερίων θερμοκηπίου, τους διαχειριστικούς και τεχνολογικούς τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
  4. Ηχορύπανση, Ρύπανση από Ακτινοβολίες. Τα φαινόμενα ηχορύπανσης και της ρύπανσης από ακτινοβολίες, τις πηγές τους, τις επιπτώσεις στην υγεία, στα οικοσυστήματα και στο περιβάλλον, τους διαχειριστικούς και τεχνολογικούς τρόπους αντιμετώπισης της ηχορύπανσης, και της ρύπανσης από ακτινοβολίες.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
  2. Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων
  3. Διαχείριση και Επεξεργασία Αερίων Ρύπων και Κλιματική Αλλαγή
  4. Ηχορύπανση, Ρύπανση από Ακτινοβολίες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%.

Main Menu