ΠΣΠ62 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΠ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 2η Κατεύθυνση (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων)

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι αρχές που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη δημιουργία συνθηκών άνεσης –θερμικής και οπτικής-για τους χρήστες να λαμβάνονται υπόψη από τα αρχικά στάδια της σύλληψης του αρχιτεκτονικού έργου. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να παράγεται ποιοτικό αρχιτεκτονικό έργο με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της εκμετάλλευσης των ήπιων μορφών ενέργειας.  Εκτός από τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των νέων κατασκευών, η θεματική ενότητα στοχεύει και στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ενεργειακής αναβάθμισης-ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι σπουδαστές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες:

 1. Κατανόηση του κλίματος και της επιρροής του στον τρόπο σχεδιασμού και κατασκευής των κτιρίων
 2. Γνώση για τους τρόπους δέσμευσης της ηλιακής ακτινοβολίας, αποθήκευσης της θερμότητας και  για τους μηχανισμούς αερισμού και φυσικού δροσισμού των κτιρίων
 3. Αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων με ηλιακά παθητικά συστήματα
 4. Κατανόηση του θερμικού ισοζυγίου των κτιρίων και συσχέτισή του με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας
 5. Κατανόηση της φυσικής του φωτός, της διαδικασίας αντίληψης και του μηχανισμού της όρασης
 6. Κατανόηση των παραγόντων και των μηχανισμών διαμόρφωσης του αισθήματος θερμικής  και οπτικής άνεσης 
 7. Γνώση για τα βασικά εργαλεία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των κτιρίων, των λογισμικών περιβαλλοντικής ανάλυσης , της νομοθεσίας και των ενεργειακών και περιβαλλοντικών κανονισμών
 8. Κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη μικρή κλίμακα του αστικού χώρου,
  και αξιολόγηση των λειτουργιών της φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων σε σχέση και με την ενεργειακή της λειτουργία
 9. Γνώση των τεχνολογιών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 10. Γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της συμβολής τους στην κάλυψη του θερμικού/ψυκτικού φορτίου των  κτιρίων

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων

2. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Χώρου

3. Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu