ΠΣΚ51 Φαινόμενο του Θερμοκηπίου - Κλιματική Αλλαγή

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΚ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 3η Κατεύθυνση (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής)

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να μεταδώσει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις αιτίες του, την συσχέτισή με την οικονομία, και τα μελλοντικά σενάρια για το κλίμα της Γης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν κατανοήσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες του και πηγές των αερίων θερμοκηπίου, τη συσχέτιση των εκπομπών αυτών με το συνολικό κύκλωμα της ενέργειας όπως χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και τις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τα σενάρια για το μελλοντικό κλίμα της Γης.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Φαινόμενο του Θερμοκηπίου - Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή

2. Φυσική και Ανθρωπογενής Εκπομπή Αερίων Θερμοκηπίου

3. Συσχέτιση Αερίων Θερμοκηπίου με την Ενέργεια και την Οικονομία

4. Σενάρια για το Μελλοντικό Κλίμα της Γης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu