ΠΣΚ60 Προσαρμογή σε έναν Κόσμο με Διαφορετικό Κλίμα

Κωδικός ΘΕ: ΠΣΚ60  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική στην 3η Κατεύθυνση (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής)

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να μεταδώσει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και τη προσαρμογή σε ένα κόσμο με διαφορετικό κλίμα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν κατανοήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα μπορούν να προτείνουν τρόπους προσαρμογής του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του σε έναν μελλοντικό κόσμο με διαφορετικό κλίμα.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Επίδραση του Μελλοντικού Κλίματος στη Γη και στα Οικοσυστήματα

2. Επίδραση του Μελλοντικού Κλίματος στο Ανθρώπινο Είδος και στις Ανθρώπινες Δραστηριότητες

3. Προσαρμογή του Ανθρώπινου Είδους και των Ανθρώπινων Δραστηριοτήτων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. 

Main Menu