ΚΑΟΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

 

Κωδικός ΘΕ: ΚΑΟΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Θέμα: Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωματική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Στη ΜΔΕ συνδυάζονται θεωρητικές και εφαρμοσμένες πτυχές του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος και ευνοούνται μελέτες περίπτωσης για εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, μπορείτε να μεταβείτε στον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές - Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Main Menu