ΔΙΣ62 Ιστορία και κινηματογράφος

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Τα έργα της τέχνης, σε όλες τις μορφές τους, υπήρξαν ανέκαθεν ένας από τους βασικότερους φορείς μετάδοσης πληροφοριών, μηνυμάτων και ερμηνειών σχετικά με την Ιστορία. Αυτή η διαπίστωση ισχύει, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, για τον κινηματογράφο, μια από τις νεότερες ως προς τη γένεσή τους τέχνες, η οποία έχει συνδεθεί ποικιλοτρόπως με την Ιστορία, τόσο ως μέσο παραγωγής ταινιών ιστορικού ή ιστορικοφανούς περιεχομένου, όσο και ως μέσο διαμόρφωσης της ιστορικής συνείδησης σε ένα ευρύτατο μέρος της κοινής γνώμης κατά τη διάρκεια του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

  • να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού γύρω από τη σχέση Ιστορίας και κινηματογράφου, μέσα από τη μελέτη επιλεγμένης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών.
  • να γνωρίζουν τη σημασία και τα κύρια διακυβεύματα της σχέσης Ιστορίας και κινηματογράφου, με έμφαση στην ικανότητα διάκρισης μεταξύ της ιστορικής αλήθειας και της κινηματογραφικής εκδοχής που εντάσσεται στο πεδίο –και τους περιορισμούς– της Δημόσιας ιστορίας.
  • να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν την κινηματογραφική εικόνα και, ειδικότερα, να μπορούν να διακρίνουν τα στοιχεία μυθοπλασίας και την ιδιαίτερη ματιά του παραγωγού και του σκηνοθέτη σε μια κινηματογραφική ταινία ιστορικού περιεχομένου.
  • να είναι σε θέση να παράγουν μια ταινία μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο.
  • να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία της Δημόσιας ιστορίας μέσα από το μείζον παράδειγμα του κινηματογράφου, κάτι που θα λειτουργήσει και ως οδηγός για την αντίστοιχη δυναμική συναφών διαύλων, όπως είναι η λογοτεχνία και άλλες μορφές εικαστικών, παραστατικών και σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνών.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Διαχρονική σχέση ιστορίας και κινηματογράφου
  2. Η  ιδιαίτερη δυναμική του κινηματογραφικού μέσου
  3. Ο κινηματογράφος ως φορέας διαμόρφωσης ιστορικής συνείδησης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu