ΔΙΣ63 H Δημόσια Ιστορία στην ψηφιακή εποχή

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Το πεδίο της ψηφιακής καθημερινότητας – στο βαθμό και στην ένταση που αυτό αναδιαμορφώνεται διαρκώς από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως τις μέρες μας – συγκροτεί μια από τις πιο κρίσιμες επιφάνειες της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας: Στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, στις ψηφιακές επιστρώσεις του σύγχρονου αστικού τοπίου, στα απειράριθμα ηλεκτρονικά δίκτυα που οριοθετούν τη δυτική καθημερινότητα δεν επιτελείται μονάχα η παραγωγή κι η κατανάλωση κεφαλαίου, αγαθών, συναισθημάτων ή λόγου για το παρόν και το μέλλον· διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό κι οι πληροφορίες, οι γνώσεις, οι αντιλήψεις, οι κριτικές και τα αφηγήματα για το παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό, η Δημόσια Ψηφιακή Ιστορία (digitalpublichistory) αποτελεί ένα κρίσιμο πεδίο παραγωγής ιστορικής συνείδησης για τις σύγχρονες κοινωνίες. Στόχος της παρούσας Θεματικής Ενότητας είναι να εμβαθύνει στο εσωτερικό αυτού του πεδίου και να αναδείξει τις ποικιλόμορφες διαδικασίες, μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται η σύγχρονη ψηφιακή ιστορική κουλτούρα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

  • να έχουν κατανοήσει τις πολλαπλές λειτουργίες των ψηφιακών μέσων στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας·
  • να είναι σε θέση να αξιολογήσουν (και να εξηγήσουν) την αξία και τη σημασία της Ιστορίας στην καθημερινή ψηφιακή ζωή·
  • να αναπτύξουν σύνθετη ιστορική σκέψη, να διαμορφώσουν ανοιχτή ιστορική κουλτούρα και, συνακόλουθα, να αναλύουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα φαινόμενα και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις·
  • να είναι σε θέση να παραγάγουν οι ίδιοι Δημόσια Ιστορία, όπως π.χ. να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο ενός ιστορικού ιστολογίου (ή να κατασκευάσουν ένα νέο), να γράψουν ή να διορθώσουν το λήμμα μιας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας, να γράψουν ένα άρθρο με ιστορικό θέμα στον Τύπο κ.τ.ό.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Το παρελθόν στον κυβερνοχώρο
  2. Ψηφιακή αναμεσοποίηση και Δημόσια Ιστορία
  3. Κοινωνικά δίκτυα, πληθοπορισμός (crowdsourcing), ανοιχτός κώδικας, creativecommons  και Δημόσια Ιστορία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu