ΔΙΣΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προαπαιτούμενα: οι ΘΕ των τριών πρώτων εξαμήνων σύμφωνα με τις οδηγίες επιλογής

Πληροφορίες:

  • Το αντικείμενό της θα πρέπει σχετίζεται με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν, ενώ μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να έχει κάποια εφαρμοσμένη πτυχή -ακριβώς γι’ αυτό σε όλες σχεδόν τις θεματικές ενότητες δίνεται μικρότερη έμφαση στη θεωρία και μεγαλύτερη στις εφαρμογές.
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όσοι φοιτητές επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση αφορά την απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε πολιτιστικά ιδρύματα, αρχεία, μουσεία, δημοτικά κέντρα ιστορίας, βιβλιοθήκες, εταιρείες παραγωγής οπτικο-ακουστικού υλικού, ώστε να αποκτήσουν εμπειρία και γνώσεις για την «εφαρμοσμένη» ιστορία. 

Main Menu