ΓΧΝ50: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βασικές γνώσεις της φυσιολογικής λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος. Θα διδαχθούν οι βασικές αρχές και οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν τη λειτουργία του ανθρωπίνου οργανισμού, κατά σύστημα και κατά όργανο. Θα αναλυθούν, επίσης, οι επιδράσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών/παραγόντων (π.χ. ατμοσφαιρικοί ρύποι, κάπνισμα, φυτοφάρμακα, χημικές ουσίες) στην υγεία του οργανισμού, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι πιθανές πηγές κινδύνου στο καρδιαγγειακό, στο αναπνευστικό, στο ενδοκρινικό, στο γαστρεντερικό, στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στη νεφρική λειτουργία υπό την επίδραση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

- Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τους νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία του ανθρωπίνου οργανισμού

- Κατανοούν τις βασικές έννοιες της φυσιολογίας σε κυτταρικό επίπεδο

- Αντιλαμβάνονται τις βασικές λειτουργίες των οργανικών συστημάτων ανθρωπίνου σώματος κάτω από φυσιολογικές συνθήκες

- Εφαρμόζουν τις γνώσεις του από την φυσιολογία σαν σημείο αναφοράς στις άλλες ΘΕ

- Συσχετίζουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις με δυσλειτουργίες στη φυσιολογία των συστημάτων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Στα πλαίσια αυτής της θεματικής ενότητας αναλύονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

- Κυτταρική φυσιολογία

- Φυσιολογία συστημάτων

- Επιδράσεις του περιβάλλοντος στην υγεία

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες:

1. Κυτταρική φυσιολογία

1.1. Το κυτταρική φυσιολογία

2. Φυσιολογία Συστημάτων

2.1. Φυσιολογία του αίματος

2.2. Φυσιολογία του Καρδιαγγειακού Συστήματος

2.3. Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος

2.4. Φυσιολογία των Νεφρών

2.5. Φυσιολογία του Πεπτικού Συστήματος

2.6. Φυσιολογία Νευρομυϊκού Συστήματος

2.7. Φυσιολογία Ενδοκρινών αδένων

2.8. Φυσιολογία Συστήματος Αναπαραγωγής

2.9. Φυσιολογία της Γήρανσης

3. Επιδράσεις του περιβάλλοντος στην Υγεία

3.1. Επιδράσεις του περιβάλλοντος στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο αναπνευστικό σύστημα και στη νεφρική λειτουργία

3.2. Επιδράσεις του περιβάλλοντος στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο ενδοκρινικό και στο γαστρικό σύστημα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu