ΓΧΝ51: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής Θ.Ε.:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις φυσιολογικές βιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στην Τρίτη ηλικία καθώς και τις παθολογικές εξελίξεις και τις κλινικές εκδηλώσεις της γήρανσης. Αναλύονται οι βασικές αρχές κλινικής προσέγγισης, διαγνωστικής προσπέλασης, πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των συνηθέστερων γηριατρικών νοσημάτων. Τέλος, η ΘΕ αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με τα προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας των ηλικιωμένων ή των χρονίως πασχόντων ασθενών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

- Γνωρίζουν τη φυσική και παθολογική εξέλιξη του γήρατος

- Διακρίνουν τη φυσιολογική έκπτωση των λειτουργιών από την παθολογία της γήρανσης

- Εκτιμούν τα οργανικά προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων

- Αναγνωρίζουν επείγουσες παθολογικές καταστάσεις στην Τρίτη ηλικία

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Παθολογία γήρανσης

- Συνήθη νοσήματα στην τρίτη ηλικία

- Προγράμματα αποκατάστασης

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Παθολογία της γήρανσης

1.1. Βασικές αρχές φροντίδας, κλινικής προσέγγισης και πρόληψης των ηλικιωμένων

1.2. Θέματα συνταγογράφησης και συννοσηρότητας

1.3. Ζητήματα νοσοκομειακής φροντίδας: διακομιδές ηλικιωμένων, εκτίμηση στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, προ-εγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση

2. Συνήθη Νοσήματα στην Τρίτη ηλικία

2.1. Συνήθεις λοιμώξεις σε ηλικιωμένους - Κατακλίσεις - Σεξουαλική δυσλειτουργία

2.2. Πτώσεις στο έδαφος - Προβλήματα κινητικότητας - Οστεοαρθρίτιδα - Οστεοπόρωση - Συνήθη κατάγματα

2.3. Περιφερική αρτηριακή νόσος - Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος - Νοσήματα γαστρεντερικού συστήματος

2.4. Διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών - Διαταραχές ουροποιητικού συστήματος

2.5. Διαταραχές θυρεοειδούς αδένα - Σύνδρομο Cushing – Αναιμία - Καρκίνος

2.6. Νοσήματα δέρματος - Νοσήματα και διαταραχές στοματικής κοιλότητας

2.7. Αντιμετώπιση επίμονου πόνου – Κεφαλαλγία - Διαχείριση πόνου αρθρώσεων - Διαχείριση πόνου στη ραχιαία επιφάνεια του κορμού - Πτώση και συγκοπτικό επεισόδιο

2.8. Αντιγηραντικές, Εναλλακτικές θεραπείες και Παρηγορητική θεραπεία

3. Προγράμματα αποκατάστασης

3.1. Η διατροφή στους ηλικιωμένους

3.2. Η άσκηση στους ηλικιωμένους

3.3. Προγράμματα αποκατάσταση στους ηλικιωμένους ή νοσηλευόμενους ασθενείς

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu