ΓΧΝ54: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ, ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Εκτύπωση

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και η κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των κλινικών συνδρόμων-νόσων του αναπνευστικού συστήματος και του καρδιαγγειακού συστήματος καθώς και η απόκτηση γνώσεων ειδικής νοσολογίας για τα δύο αυτά συστήματα, με έμφαση στην Τρίτη ηλικία και τα χρόνια νοσήματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

- Περιγράφουν και να αξιολογούν τη διαγνωστική διαδικασία, τη διαφορική διάγνωση και τη θεραπευτική προσέγγιση στα αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.

- Αξιολογούν και να τεκμηριώνουν τα υποκειμενικά και αντικειμενικά δεδομένα που αφορούν στη διάγνωση και το σχεδιασμό της φροντίδας πάσχοντος από αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό νόσημα.

- Αναγνωρίζουν και να αναλύουν θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, την πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Αναπνευστικά χρόνια νοσήματα

- Καρδιακά νοσήματα (έμφραγμα, ισχαιμικά, υπερλιπιδαιμίες)

- Αγγειακά νοσήματα (εγκεφαλικό επεισόδιο, αγγειακές διαταραχές)

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Αναπνευστικά χρόνια νοσήματα

1.1. Παθοφυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

1.2. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

1.3. Βρογχικό άσθμα

1.4. Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

1.5. Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας

1.6. Αναπνευστική Ανεπάρκεια

2. Καρδιακά νοσήματα

2.1. Παθοφυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος

2.2. Αρτηριακή Υπέρταση

2.3. Στεφανιαία Νόσος

2.4. Καρδιακή ανεπάρκεια

3. Αγγειακά νοσήματα

3.1. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

3.2. Περιφερική Αγγειακή Νόσος

3.3. Δυσλιπιδαιμίες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).