ΓΧΝ55: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση της ψυχιατρικής και νευρολογικής νοσολογίας και οι θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται με έμφαση στην Τρίτη ηλικία και τους πάσχοντες από χρόνιο νόσημα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

- Αναγνωρίζουν την ψυχιατρική ψυχοπαθολογία και την διαγνωστική ψυχιατρικών διαταραχών

- Κατανοούν την αιτιοπαθογένεια, πορεία, έκβαση και θεραπεία των παθήσεων του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος

- Αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις των ψυχικών και νευρολογικών νοσημάτων στην κοινωνική θέση και τον κοινωνικό ρόλο των ηλικιωμένων

- Κρίνουν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των παλαιών και νέων ψυχιατρικών υπηρεσιών

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Νευραλγικά εκφυλιστικά νοσήματα

- Ψυχιατρικές διαταραχές (κατάθλιψη)

- Αποκατάσταση ασθενών με νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες :

1. Νευραλγικά εκφυλιστικά νοσήματα

1.1. Άνοια

1.2. Επιληψίες

1.3. Απομυελινωτικά νοσήματα

1.4. Κεφαλαλγία και άλλοι κρανιακοί πόνοι

2. Ψυχιατρικές διαταραχές

2.1. Εισαγωγή - Ιστορική εξέλιξη της Ψυχιατρικής

2.2. Σχιζοφρένεια και σχιζοφρενικές διαταραχές

2.3. Συναισθηματικές διαταραχές

2.4. Διαταραχές προσωπικότητας

2.5. Ιδεοληψίες και ψυχαναγκασμοί

2.6. Αγχώδεις διαταραχές

2.7. Oργανικά Ψυχοσύνδρομα

2.8. Αυτοκτονία-Εξαρτήσεις - Αλκοολισμός

3. Αποκατάσταση ασθενών με νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα

3.1. Αποκατάσταση ασθενών με ψυχιατρικά/νευρολογικά νοσήματα

3.2. Ο ρόλος των φροντιστών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu