ΓΧΝ56: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 56

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση της παθοφυσιολογίας του Σακχαρώδη Διαβήτη, των κλινικών εκδηλώσεων και των επιπλοκών της νόσου καθώς και η επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

- Αναγνωρίζουν τις κλινικές εκδηλώσεις και τις επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη

- Κατανοούν την επίδραση του Σακχαρώδη Διαβήτη στην ποιότητα ζωής των ασθενών

- Αντιλαμβάνονται το ρόλο της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου

- Κρίνουν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις στη νόσο

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης παρακολούθησης με διαβήτη

- Αγγειακές βλάβες

- Νεφρολογικές διαταραχές

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στα πλαίσια των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες:

1. Προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης παρακολούθησης με διαβήτη

1.1. Ταξινόμηση και Επιδημιολογία του Σακχαρώδη Διαβήτη

1.2. Παθοφυσιολογία του Σακχαρώδη Διαβήτη

1.3. Σακχαρώδης Διαβήτης τ. Ι

1.4. Σακχαρώδης Διαβήτης τ. ΙΙ

1.5. Σακχαρώδης Διαβήτης και συννοσηρότητα

1.6. Φαρμακολογική θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη

1.7. Διατροφή-Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις

1.8. Πρόληψη –έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη

2. Αγγειακές βλάβες

2.1. Οξείες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη

2.2. Χρόνιες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη (Μέρος 1ο)

3. Νεφρολογικές διαταραχές

3.1. Χρόνιες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη (Μέρος 2ο)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu