ΓΧΝ64: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 64

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 16

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό:

Οι φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης δύνανται να συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό κεκτημένο του συνόλου της διάρκειας των μεταπτυχιακών σπουδών τους, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις τους σε δομές συναφών με τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ, συνεργαζόμενων φορέων απασχόλησης (όπως για παράδειγμα, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, άλλων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μονάδων Φροντίδας καθώς και σε επιλεγμένα Κέντρα Αποκατάστασης ηλικιωμένων ή χρονίως πασχόντων) με τους οποίους το ΕΑΠ θα υπογράψει σχετική σύμβαση.

Η Πρακτική Άσκηση γίνεται μετά την περάτωση του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του 1ου,2ου και 3ου εξαμήνου

Main Menu