ΓΧΝ65: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 65

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό:

Υποβολή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) 5000 λέξεων (περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). Η ΜΔΕ θα είναι ερευνητική με στοιχεία πρωτοτυπίας, ώστε να συνεισφέρει στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η εκπόνηση της ΜΔΕ παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του ΠΜΣ της ΓΧΝ στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Επιπροσθέτως στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μεθοδολογικό σχεδιασμό έρευνας.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την περάτωση του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, μπορείτε να μεταβείτε στον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές - Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Main Menu