ΓΧΝ65: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ 65

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό:

Υποβολή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) 5000 λέξεων (περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). Η ΜΔΕ θα είναι ερευνητική με στοιχεία πρωτοτυπίας, ώστε να συνεισφέρει στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση.

Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας ΜΔΕ είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η εκπόνηση της ΜΔΕ παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του ΠΜΣ της ΓΧΝ στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Επιπροσθέτως στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μεθοδολογικό σχεδιασμό έρευνας.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την περάτωση του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου

Main Menu