Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)

Εκτύπωση

 

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει Θεματικές Ενότητες που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση».

Γενικές Πληροφορίες

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων εξαμηνιαίας διάρκειας του προγράμματος.

 Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

- προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού δημοσίου δικαίου και τις ειδικές αρχές που ρυθμίζουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης

- προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, καθώς και το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί

- εφαρμόζουν τις νέες μορφές διακυβέρνησης στον τομέα της δημόσιας διοίκησης

- αναγνωρίζουν τον στρατηγικό ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας

- ορίζουν το πεδίο της αρμοδιότητάς τους σε συνδυασμό με τις γενικότερες λειτουργίες του θεσμού όπου δραστηριοποιούνται

- χρησιμοποιούν σύνθετα εργαλεία ανάλυσης και εφαρμογής πολιτικών στη δημόσια διοίκηση όσο και από μορφές συγκεκριμένων εφαρμογών 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

-με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 - Management and Administration

-με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

 Διδακτικό Υλικό: Το διδακτικό υλικό των ΘΕ του προγράμματος προσφέρεται ψηφιακά.


Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 1000 (500 ανά εξάμηνο εισαγωγής)*

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

* 10 από τις προσφερόμενες θέσεις ανά εξάμηνο εισαγωγής καταλαμβάνονται από σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 


Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά (4) έτη τα οποία διαιρούνται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τρεις (3) Θεματικές Ενότητες δέκα (10) πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστη.  

 Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά έτος και εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής:

 

Α’ Έτος Σπουδών

  

1ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ11  Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου

ΔΗΔ12  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΔΗΔ13  Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα

  

2ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ21  Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

ΔΗΔ22  Ποσοτικές Μέθοδοι

ΔΗΔ23  Βασικές Αρχές Διοίκησης

 

Β’ Έτος Σπουδών

  

3ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ31  Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΔΗΔ32  Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

ΔΗΔ33  Ιστορική Συγκρότηση του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους

 

4ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ41  Διεθνής Πολιτική Οικονομία

ΔΗΔ42  Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση

ΔΗΔ43  Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

 

Γ’ Έτος Σπουδών

 

5ο Εξάμηνο

ΔΗΔ51  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες

ΔΗΔ52  Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΔ53  Διοίκηση Έργων

 

6ο Εξάμηνο

ΔΗΔ61  Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΔΗΔ62  Λογιστική του Δημόσιου Τομέα

ΔΗΔ63  Μεταρρυθμιστικές Τάσεις & Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση

 

Δ’ Έτος Σπουδών

 

7ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ71  Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί

ΔΗΔ72  Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική  και Οικονομική  Διάσταση

ΔΗΔ73  Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα

 

8ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ81  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

ΔΗΔ82  Δημοσιονομική Διοίκηση και Έλεγχος

ΔΗΔ83  Διοίκηση της Ποιότητας

 Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τις δύο (2) ΘΕ του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τέσσερα (4) έτη.

Για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις 24 Θ.Ε. του προγράμματος.

 


 


 

Ιωάννης Ψυχάρης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αυγουστίνος Δημητράς, Αν. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 


Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με: 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Τερέζα Βόσνα, τηλ.: 2610 367305

Ζδέτση Φιλαρέτη, τηλ.: 2610 367302

fax: 2610 367110 - e-mail: dhdΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.