ΑΔΕΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Κωδικός ΘΕ: ΑΔΕΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 30

Τύπος: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των οκτώ (8) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Main Menu