ΣΦΠ50 Τέχνη, φως και ψυχολογία της αντίληψης (έτος εισαγωγής από 2018-19)

 

Κωδικός ΘΕ: ΣΦΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΦΠ50 η/ο φοιτήτρια/τής θα:

-          Γνωρίζει βασικές έννοιες ως προς τις ιδιότητες του φυσικού και τεχνητού φωτός.

-          Αντιλαμβάνεται τις διάφορες μεθόδους χειρισμού του φωτός και των εργαλείων που έχει στην διάθεσή του.

-          Χειρίζεται τις ποικίλες δυνατότητες του φωτός σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, το θέατρο, η φωτογραφία κ.λ.π.

-          Διαθέτει επαρκή γνώση των ψυχολογικών ιδιοτήτων του φωτός, των τρόπων δηλαδή με τους οποίους το φως επηρεάζει τον άνθρωπο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

-          Έχει επαρκή γνώση μεθόδων σύνθεσης με σκοπό την επίτευξη καλλιτεχνικών εκφραστικών στόχων σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πεδία.

-          Αντιλαμβάνεται τις βασικές έννοιες φωτομετρίας, δηλαδή τις μεθόδους μέτρησης και συσχετισμού των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του φωτός.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  1. Οπτική επικοινωνία
  2. Βασικές αρχές οπτικής παιδείας και νοηματοδότηση
  3. Ιστορική θεώρηση του φωτός στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική
  4. Ψυχολογία της οπτικής αντίληψης

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Ενδεικτικά σημειώνεται πως 1 ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25-30 ώρες μελέτης, αναλόγως και του μαθησιακού υπόβαθρου του φοιτητή.

Κωδικός ΘΕ: ΣΦΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΦΠ50 η/ο φοιτήτρια/τής θα:

-          Γνωρίζει βασικές έννοιες ως προς τις ιδιότητες του φυσικού και τεχνητού φωτός.

-          Αντιλαμβάνεται τις διάφορες μεθόδους χειρισμού του φωτός και των εργαλείων που έχει στην διάθεσή του.

-          Χειρίζεται τις ποικίλες δυνατότητες του φωτός σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, το θέατρο, η φωτογραφία κ.λ.π.

-          Διαθέτει επαρκή γνώση των ψυχολογικών ιδιοτήτων του φωτός, των τρόπων δηλαδή με τους οποίους το φως επηρεάζει τον άνθρωπο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

-          Έχει επαρκή γνώση μεθόδων σύνθεσης με σκοπό την επίτευξη καλλιτεχνικών εκφραστικών στόχων σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πεδία.

-          Αντιλαμβάνεται τις βασικές έννοιες φωτομετρίας, δηλαδή τις μεθόδους μέτρησης και συσχετισμού των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του φωτός.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

1.       Οπτική επικοινωνία

2.       Βασικές αρχές οπτικής παιδείας και νοηματοδότηση

3.       Ιστορική θεώρηση του φωτός στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική

4.       Ψυχολογία της οπτικής αντίληψης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

 

Ενδεικτικά σημειώνεται πως 1 ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25-30 ώρες μελέτης, αναλόγως και του μαθησιακού υπόβαθρου του φοιτητή.

 

Main Menu