ΣΦΠ60 Τεχνολογία φωτισμού και σύνδεση με την παραγωγή

 

Κωδικός ΘΕ: ΣΦΠ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας η/ο απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα" του Ε.Α.Π. θα είναι σε θέση να:

-          αναλύει τις απαιτήσεις ενός έργου φωτισμού,

-          συνθέτει τις ενδεδειγμένες τεχνικές λύσεις για το έργο φωτισμού,

-          υπολογίζει ποιοτικά και ποσοτικά τις απαιτούμενες συνθήκες οπτικής άνεσης,

-          υπολογίζει και σχεδιάζει το σύστημα φωτισμού,

-          συνθέτει λύσεις τεχνικά ολοκληρωμένες συνδυάζοντάς τις με ορθολογική χρήση της ενέργειας,

-          επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσδιορίζει τη διάταξή του στο χώρο,

-          υπολογίζει το κόστος του εξοπλισμού και το κόστος λειτουργίας και συντήρησής του,

-          επιλέγει τις βέλτιστες τεχνικά και οικονομικά λύσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  1. Τεχνικές φωτισμού, εφαρμογές και σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών φωτισμού
  2. Κανόνες ορθολογικού φωτισμού και χρήση κανονισμών και προτύπων
  3. Ενεργειακή βελτιστοποίηση έργων φωτισμού, κόστος και οφέλη
  4. Βελτίωση της οπτικής άνεσης
  5. Τεχνολογία τεχνητών πηγών φωτός και ελέγχου του φωτισμού

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Ενδεικτικά σημειώνεται πως 1 ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25-30 ώρες μελέτης, αναλόγως και του μαθησιακού υπόβαθρου του φοιτητή.

Main Menu