ΣΦΠ61 Σχεδιασμός αρχιτεκτονικού φωτισμού και εφαρμογές προσομοίωσης (έτος εισαγωγής από 2018-19)

 

Κωδικός ΘΕ: ΣΦΠ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας η/ο απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού» του Ε.Α.Π. θα είναι σε θέση να:

-          σχεδιάζουν το φωτισμό σε ένα χώρο ώστε να επιτυγχάνουν το χαρακτήρα που επιδιώκουν,

-          αναλύουν το φωτισμό ενός χώρου σε στρώσεις,

-          επικοινωνούν την ιδέα τους για το σχεδιασμό φωτισμού,

-          αναλύσουν την επίδραση του φωτός στην φυσιολογία και στην ψυχολογία του ανθρώπου,

-          περιγράψουν τις επιδράσεις του φωτός στην ανθρώπινη υγεία,

-          κατασκευάσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο και να εφαρμόσουν ψηφιακές πηγές φωτισμού,

-          κατηγοριοποιούν τις φωτεινές πηγές ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά,

-          υπολογίζουν χρώματα που προκύπτουν από τη μίξη χρωματιστού φωτός,

-          κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των ψηφιακών πηγών φωτός,

-          χρησιμοποιούν τη σκιά στη σύνθεση του φωτισμού,

-          εφαρμόζουν ψηφιακά υλικά και υφή σε τρισδιάστατα μοντέλα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  1. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικού φωτισμού
  2. Σύνθεση φωτισμού και χρώματος
  3. Επιδράσεις του φωτισμού στον άνθρωπο
  4. Προσομοίωση καταστάσεων φωτισμού και μέθοδοι αναπαράστασης

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Ενδεικτικά σημειώνεται πως 1 ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25-30 ώρες μελέτης, αναλόγως και του μαθησιακού υπόβαθρου του φοιτητή.

Main Menu