Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)

 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (ισχύει από το ακ. έτος 2019-20)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές - Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://study.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οδηγίες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών του Προγράμματος Σπουδών "Διοίκηση Μονάδων Υγείας"

Main Menu