Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών    

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

 

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας    

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 

Πληροφορική

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών            

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Επιστήμες της Αγωγής         

Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd   

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός ΠλουραλισμόςΣχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA

Σχεδιασμός Φωτισμού 

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός ΉχοςΣχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας        

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Msc

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού


Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν προσφέρεται από το 2012-13 και μετά)

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τραπεζική

Master in Business Administration (MBA) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)


Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

MSc in Enterprise Risk Management

Κοινό ΠΜΣ Master in Business Administration (MBA) (έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Main Menu