Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πτυχιακά Προγράμματα ΣπουδώνΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
   
        Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

        Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
       
        Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
   
        Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

        Πληροφορική

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

        Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

        Επιστήμες της Αγωγής
       
        Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd
       
        Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

        Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
   
        Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
   
        Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

        Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA

        Σχεδιασμός Φωτισμού
   
        Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

 Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
       
        Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

        Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Msc

        Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

        Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

        Διαχείριση Αποβλήτων

        Διαχείριση Τεχνικών Έργων

        Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
   
        Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

        Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος

        Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

        Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

        Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

        Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

        Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού


Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

        Διοίκηση Μονάδων Υγείας

        Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν προσφέρεται από το 2012-13 και μετά)

        Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

        Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

        Τραπεζική


Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

        Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

        Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

        MSc in Enterprise Risk Management

        Master in Business Administration (MBA)

 

 

 

Main Menu