Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πτυχιακά Προγράμματα ΣπουδώνΣχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
   
        Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

        Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
       
        Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
   
        Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

        Πληροφορική

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

        Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

        Επιστήμες της Αγωγής
       
        Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd
       
        Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

        Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
   
        Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
   
        Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

        Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA

        Σχεδιασμός Φωτισμού
   
        Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

 Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
       
        Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

        Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

        Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

        Διαχείριση Αποβλήτων

        Διαχείριση Τεχνικών Έργων

        Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
   
        Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

        Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος

        Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

        Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

        Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

        Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

        Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

        Διοίκηση Μονάδων Υγείας

        Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν προσφέρεται από το 2012-13 και μετά)

        Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

        Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

        Τραπεζική


Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

        Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

        Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

        MSc in Enterprise Risk Management

        Master in Business Administration (MBA)

 

 

Main Menu