ΔΤΕ61 Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

 

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 ECTS

Έτος στο οποίο προσφέρεται: 1ο και 2ο

Συντονιστής ΘΕ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  • Τουριστικό Μάρκετινγκ
  • Προώθηση & Επικοινωνία στον Τουρισμό
  • Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι της θεματικής Ενότητας είναι:

- Να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκείς γνώσεις για τις παραμέτρους σχεδίασης, λειτουργίας και προώθησης του Τουριστικού Μάρκετινγκ. 
- Να κατανοήσουν την οργανωτική και λειτουργική διάσταση των Εθνικών και Περιφεριακών Σχεδίων Μάρκετινγκ. 
- Να γνωρίσουν την λειτουργική διασύνδεση Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Προώθησης Πωλήσεων στον Τουρισμό.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

- Εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ.
- Αναλύουν με κριτική προσέγγιση τη διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ.
- Αναπτύσσουν μικρής έκτασης έρευνες αγοράς σε πραγματικές συνθήκες.
- Αναλύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά στον τουρισμό.
- Αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας και προώθησης τουριστικού μάρκετινγκ.
- Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu