Παρουσιάσεις Ομιλιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών - ΣΕΠ - ΔΕΠ 2015-2016

Φωτισμός αστικού πεδίου με σύγχρονες τεχνολογίες, Βάγγος
Τρισδιάστατοι Σαρωτές με ειδίκευση σε αντικείμενα ή κτίρια, Βλαχάκος-Βουσβούνη
Περιβάλλον Android Studio, Ζαρπαλά ? Κοράκης
Εσωτερικός Φωτισμός Οχημάτων με Σύγχρονες Τεχνολογίες, Γεωργάτση
Τεχνολογίες εμβύθισης τύπου Oculus, Αξαόπουλος ? Απαζίδης
Περιβάλλον Unity3D Λειτουργικότητα και Παραδείγματα Εφαρμογών, Γκότση ? Ζαβρού
Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης τύπου Kinect, Μακροπούλου ? Μιχαλοπούλου
Περιβάλλον Eclipse, Λασηθιωτάκη
Περιβάλλοντα αποτύπωσης χώρων, Τυρίμος
Υποστήριξη Λειτουργιών μιας πόλης με χρήση Πολυμέσων, Μπέλλου

Main Menu