ΔΕΑ06 Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εκτύπωση

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ06

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει και διαπραγματεύεται μια σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με αποφάσεις στρατηγικής, τακτικής και λειτουργικής σημασίας στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια προβλήματα αφορούν θέματα αποθεμάτων, μεταφορών, διανομής, διαδικασιών παραγωγής και άλλα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).