ΧΒΑ50 Σύγχρονη Χημική Ανάλυση

Εκτύπωση

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ50
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής ΘΕ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σκοπός της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. ΧΒΑ 50 είναι η εκπαίδευση και θεωρητική κατάρτιση επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της σύγχρονης χημικής ανάλυσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Θεωρητικό υπόβαθρο της σύγχρονης Αναλυτικής Χημείας

2. Μέθοδοι χαρακτηρισμού και ανάλυσης υλικών και επιφανειών

3. Ενόργανη ανάλυση - Οργανολογία και αναλυτικές εφαρμογές

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).