Η διάρθρωση του προγράμματος για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2000 έως 2017

1ο έτος σπουδών

ΦΥΕ14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ12 Γενική και Aνόργανη Xημεία

ΦΥΕ10 Γενικά Μαθηματικά Ι

 


2ο έτος σπουδών

ΦΥΕ24 Kλασική Φυσική Ι

ΦΥΕ20 Γενικά Mαθηματικά IΙ

ΦΥΕ22 Φυσικοχημεία

Εργαστήρια Φυσικής Ι

Εργαστήρια Χημείας Ι

 


3ο έτος σπουδών

ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ

ΦΥΕ30 Οργανική Χημεία

ΦΥΕ31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

Εργαστήρια Χημείας ΙΙ

Εργαστήρια Βιολογίας Ι

 


4ο έτος σπουδών

ΦΥΕ40 Κβαντική Φυσική

ΦΥΕ43 Γενετική

ΦΥΕ41 Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ42 Πλανήτης Γη

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΠΛΗ10 Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα

ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ

ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές

ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ

Εργαστήρια Βιολογίας ΙΙ

 

Τα εργαστήρια είναι όλα υποχρεωτικά και διεξάγονται αποκλειστικά στην Πάτρα. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για κάθε ένα από τα 3 εργαστήρια, Φυσικής (Ι & ΙΙ), Χημείας (Ι & ΙΙ) & Βιολογίας  (Ι & ΙΙ), αντιστοιχεί σε μια Θεματική Ενότητα του προγράμματος.

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

 

Οι ΘΕ των τριών πρώτων ετών είναι υποχρεωτικές.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 24, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 14.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 22, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 12.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 20, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 10.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 34, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 24.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 40, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 34.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 43, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 31.

 

Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει ο φοιτητής τη ΘΕ ΦΥΕ 30 πρώτα από ή παράλληλα με τη ΘΕ ΦΥΕ 31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ 31/2).

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις ΘΕ ΦΥΕ 43 και ΦΥΕ 40 και να επιλέξει μία ακόμα από τις ΘΕ του τέταρτου έτους.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Μετά την αποφοίτησή του ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Main Menu