Η διάρθρωση του προγράμματος για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2007

1ο έτος σπουδών

 

ΦΥΕ14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥE12 Γενική και Aνόργανη Xημεία

ΦΥΕ10 Γενικά Μαθηματικά Ι

 


2ο έτος σπουδών

 

ΦΥΕ24 Kλασική Φυσική Ι

ΦΥΕ20 Γενικά Mαθηματικά IΙ

ΦΥΕ22 Φυσικοχημεία

 

Εργαστήρια

Εργαστήρια Φυσικής Ι
Εργαστήρια Χημείας Ι

 


3ο έτος σπουδών

 

ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ

ΦΥΕ30 Οργανική Χημεία

ΦΥΕ31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

 

Εργαστήρια

Εργαστήρια Χημείας ΙΙ
Εργαστήρια Βιολογίας Ι

 


4ο έτος σπουδών

 

ΦΥΕ40 Κβαντική Φυσική

ΦΥΕ43 Γενετική

ΦΥΕ41 Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ42 Πλανήτης Γη

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΠΛΗ10 Εισαγωγή στην Πληροφορική

 

Εργαστήρια

Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ
Εργαστήρια Βιολογίας ΙΙ

 

Τα εργαστήρια είναι όλα υποχρεωτικά και διεξάγονται αποκλειστικά στην Πάτρα. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για κάθε ένα από τα 3 εργαστήρια: Φυσικής (Ι & ΙΙ), Χημείας (Ι & ΙΙ) & Βιολογίας  (Ι & ΙΙ), αντιστοιχεί σε μια Θεματική Ενότητα του προγράμματος.

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

 

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει σπουδάσει επιτυχώς στις ΘΕ ΦΥΕ 14 και ΦΥΕ 12 του πρώτου έτους, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του με ΘΕ άλλων ετών. Με αυτή την απαίτηση, εξασφαλίζει ότι έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών στα επόμενα έτη. Για το λόγο αυτό, ο φοιτητής επιλέγει μία ή περισσότερες (μέχρι τρεις) ΘΕ του πρώτου έτους με την ακόλουθη υποχρεωτική σειρά προτεραιότητας: ΦΥΕ 14, ΦΥΕ 12, ΦΥΕ 10.

 

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 20, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 10.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 34, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 24.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 40, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 34.

- Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΦΥΕ 43, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 31.

 

Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει ο φοιτητής τη ΘΕ ΦΥΕ 30 πρώτα από ή παράλληλα με τη ΘΕ ΦΥΕ 31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ 31/2).

 

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις ΦΥΕ 43 και ΦΥΕ 40 και να επιλέξει μία ακόμα από τις ΘΕ του τέταρτου έτους.

 

Μετά την αποφοίτησή του ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

 

Downloads:

kanonismos_erg_fye_F21415.pdf

Main Menu