Η διάρθρωση του προγράμματος για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2018-2019

1ο έτος σπουδών

ΦΥΕ10 Γενικά Μαθηματικά Ι

ΦΥΕ12 Γενική και Aνόργανη Xημεία

ΦΥΕ14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

 


2ο έτος σπουδών

ΦΥΕ20 Γενικά Mαθηματικά IΙ

ΦΥΕ22 Φυσικοχημεία

ΦΥΕ24 Kλασική Φυσική Ι

ΕΘΕΦΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Φυσικής Ι

ΕΘΕΧΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Χημείας Ι

 


3ο έτος σπουδών

ΦΥΕ30 Οργανική Χημεία

ΦΥΕ31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ

ΕΘΕΧΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Χημείας ΙΙ

ΕΘΕΒΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Βιολογίας Ι

 

4ο έτος σπουδών

ΦΥΕ40 Κβαντική Φυσική

ΦΥΕ43 Γενετική

ΕΘΕΦΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

ΕΘΕΒΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Βιολογίας ΙΙ

Και επιλογή μία εκ των παρακάτω Θ.Ε.:

ΦΥΕ41 Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ42 Πλανήτης Γη

ΠΛΗ10 Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

ΕΚΠ 63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

 

Οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (ΕΘΕ) Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, διάρκειας δύο εργαστηριακών κύκλων η κάθε μία, είναι υποχρεωτικές και διεξάγονται αποκλειστικά στην Πάτρα.

 

Οδηγίες για την επιλογή Θ.Ε.

 

Οι Θ.Ε. των τριών πρώτων ετών είναι υποχρεωτικές.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 24, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 14.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 22, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 12.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 20, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 10.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 34, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 24.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 40, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 34.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 43, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 31.

Συνιστάται εντόνως ο/η φοιτητής/ήτρια να παρακολουθήσει τη Θ.Ε. ΦΥΕ 30 πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ 31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ 31/2).

Από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΦΥΕ 43 και ΦΥΕ 40 και να επιλέξει μία ακόμα από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ63 ‘Διδακτική των Φυσικών Επιστημών’ αποδίδει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του προγράμματος (αφορά τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2015-16 και έπειτα, καθώς οι εισακτέοι φοιτητές έως το ακ. έτος 2014-15 έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια εκ του νόμου).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, επιτρέπεται στους/στις φοιτητές/ήτριες του ΠΣ ΦΥΕ στους/στις οποίους/ες απομένουν μόνο δύο (2) Θ.Ε., ακόμα και αν η μία (1) είναι προαπαιτούμενη της άλλης, να μπορούν να τις δηλώνουν ταυτόχρονα.

Επίσης, σε όσες/σους φοιτήτριες/φοιτητές απομένουν μόνο τρεις (3) ΘΕ για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μπορούν να δηλώνουν και τις τρεις (3) ΘΕ ταυτόχρονα ακόμα και αν η μία ΘΕ είναι προαπαιτούμενη μιας άλλης.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.

Μετά την αποφοίτησή του/της, ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Main Menu