Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2013

1o έτος σπουδών 

ΠΣΠ50 Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

ΠΣΠ51 Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

ΠΣΠ60 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων

ΠΣΠ61 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου

 

2o έτος σπουδών

ΠΣΠ60 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων

ΠΣΠ61 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)


Το πρώτο έτος σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει από μία έως τρεις ΘΕ, αρχικά τις ενότητες ΠΣΠ50 ή/και ΠΣΠ51, καθώς και μία από τις ΠΣΠ60 ή ΠΣΠ61.
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε με ταυτόχρονη παρακολούθηση της τελευταίας ΘΕ ΠΣΠ60 ή ΠΣΠ61 είτε μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις ΘΕ (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών ΠΣΠ.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu