Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

1o έτος σπουδών

ΠΣΠ50 Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

ΠΣΠ51 Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

 

2o έτος σπουδών

ΠΣΠ60 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων

ΠΣΠ61 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών ΠΣΠ.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θ.Ε καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu