Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

1o έτος σπουδών 
ΔΙΑ50 Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση
ΔΙΑ51 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 


2o έτος σπουδών
 
ΔΙΑ60 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΔΙΑ61 Διαχείριση Αερίων Ρύπων 

 

3o έτος σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS) 

Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών ΔΙΑ. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασίας. 

Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται, εάν ο φοιτητής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξει και τις δύο ΘΕ ΔΙΑ50 (Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση) και ΔΙΑ51 (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων). Εάν δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΔΙΑ50. Κατά το β' έτος σπουδών πρέπει πρώτα να επιλέξει τη ΘΕ ΔΙΑ60 (Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων) και, εάν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξει και τη ΘΕ ΔΙΑ61 (Διαχείριση αερίων Ρύπων). 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος 2 ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε τέλος ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο ΘΕ κάθε έτος.

Main Menu