Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

1o έτος σπουδών

ΔΧΤ50 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων

ΔΧΤ51 Τεχνική της Κατασκευής


2o έτος σπουδών

ΔΧΤ60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

ΔΧΤ61 Οικονομικά Τεχνικών Έργων

 

3o έτος σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών ΔΧΤ.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 Θ.Ε. από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος 2 ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε τέλος ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο ΘΕ για κάθε έτος.

Main Menu