Η διάρθρωση του προγράμματος

1ο έτος σπουδών

ΕΠΟ10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη

2ο έτος σπουδών

ΕΠΟ11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

3ο έτος σπουδών

ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
ΕΠΟ32 Η Παιδεία στην Ευρώπη: Από τον Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
ΕΠΟ33 Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

4ο έτος σπουδών

ΕΠΟ41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα
ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
ΕΠΟ32 Η Παιδεία στην Ευρώπη: Από τον Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
ΕΠΟ33 Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα 


Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

Οι ΘΕ του πρώτου και του δεύτερου έτους είναι υποχρεωτικές.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές να επιλέξουν τις ΘΕ ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31 οι οποίες είναι εναρκτήριες. Εάν δεν διαθέτουν χρόνο, πρέπει να επιλέξουν τη ΘΕ ΕΠΟ 10. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο ΘΕ, τότε εκτός από τις ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31, μπορούν να μελετήσουν και την ΕΠΟ 21. 

Προκειμένου ο φοιτητής να επιλέξει την ΘΕ ΕΠΟ 11 ή/και ΕΠΟ 22 του δεύτερου έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τις δύο ΘΕ του πρώτου έτους ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31. 

Από τις ΘΕ του τρίτου έτους, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τη ΘΕ ΕΠΟ 20 και να επιλέξει ακόμα δύο από τις ΘΕ του τρίτου έτους.  

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τη ΘΕ ΕΠΟ 41 και να επιλέξει ακόμα δύο από τις ΘΕ του τέταρτου έτους.

Προκειμένου, στο τέταρτο έτος, να επιλέξει ο φοιτητής την ΘΕ ΕΠΟ 41 πρέπει να έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τις 9 ΘΕ των τριών πρώτων ετών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Μπορείτε να επιλέγετε έως τρεις ΘΕ κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Για την απόκτηση πτυχίου, είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση 12 Θ.Ε..

Main Menu