Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

1ο έτος σπουδών

ΚΠΠ50 Κατάλυση

ΚΠΠ51 Καταλυτικές Επιφάνειες


2ο έτος σπουδών

ΚΠΠ60 Ρύπανση - Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης

ΚΠΠ61 Περιβαλλοντική Κατάλυση

 

3ο έτος σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται, εάν ο φοιτητής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξει και τις δύο ΘΕ ΚΠΠ50 και ΚΠΠ51 του α' έτους. Εάν δε διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΚΠΠ50. Κατά το β' έτος σπουδών, εάν δε διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΚΠΠ60 (Ρύπανση - Ενέργεια και τεχνολογίες Αντιρρύπανσης) και, εάν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξει και τη ΘΕ ΚΠΠ61 (Περιβαλλοντική Κατάλυση).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών ΚΠΠ.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu