Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες

 

Το ΕΑΠ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια, το μόνο με καταξιωμένη εμπειρία δύο δεκαετιών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σήμερα βρίσκεται σε μία δυναμική φάση ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών του, του υλικού και του τρόπου παροχής της εκπαίδευσης. Ο δρόμος προς την ανοιχτότητα και την ψηφιακότητα χαρακτηρίζουν τις στρατηγικές του επιλογές σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μαζί με τη σταδιακή καθιέρωση του αρθρωτού συστήματος, που συμβάλλει σε σπουδές χωρίς περιορισμούς χώρου, χρόνου, ηλικίας, άλλων ασχολιών. Η Θεματική Ενότητα καθίσταται ως βασική λειτουργική μονάδα εκπαίδευσης.

Το ΕΑΠ αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και προσφέρει νέα Προγράμματα με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες.

Πρώτη φορά δόθηκαν το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 έξι (6) νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε αντικείμενα (τομείς) της επιστήμης και της τέχνης, τρία (3) εκ των οποίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η ανανέωση των Προγραμμάτων σπουδών συνεχίζεται και με Προπτυχιακά και με Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Στα νέα προγράμματα Σπουδών το ΕΑΠ υιοθετεί τις Εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, εναρμονισμένο με την πρακτική και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, εισάγοντας παράλληλα και νέες δραστηριότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προωθεί το ψηφιακό, διαδραστικό υλικό και εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα επιλογής συμμετοχής σε τηλε - Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις -ΟΣΣ (online).

Οι αιτήσεις εξετάζονται με βασικό κριτήριο τον βασικό τίτλο σπουδών των υποψηφίων, ενδεχομένως με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε προγράμματος.

Τα Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες είναι:

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Δημόσια Διοίκηση

Διοίκηση Τουρισμού

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

Δημόσια Ιστορία

Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (έτος εισαγωγής
από το 2018-2019)

Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής
Γλώσσας (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

Δημιουργική Γραφή (Joint Degree)

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με
Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (Joint Degree)

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)

        Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)

        Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019) (Joint Degree)

Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018) (Joint Degree)

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

        Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (Joint Degree)

Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

Main Menu