Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (MSc) (έτος εισαγωγής έως το 2016-2017)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων μαθηματικών που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα αποβλέπει:

1. στην εμβάθυνση στις βασικές έννοιες των Μαθηματικών

2. στην εισαγωγή μαθηματικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

3. στην περιγραφή και στοιχειώδη ανάλυση μαθηματικών προτύπων στις επιστήμες Υγείας, Τεχνολογίας, Φυσικής, Κοινωνιολογίας, Οικονομίας κτλ.

4. στην εισαγωγή και στην εξοικείωση στη χρήση υπολογιστικών συστημάτων και

5. στην εισαγωγή στην Ιστορία, την Επιστημολογία και τις Εκπαιδευτικές Μεθόδους στα Μαθηματικά".

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • κατανοούν σε βάθος τις κύριες  έννοιες, τα βασικά θεωρήματα και προχωρημένες μεθόδους της Πραγματικής Ανάλυσης, της Γραμμικής άλγεβρας και τις κύριες έννοιες των Στοχαστικών Μαθηματικών
 • κατασκευάζουν απλά μαθηματικά πρότυπα φαινομένων από την περιοχή των φυσικών επιστημών, της Ιατρικής και της Τεχνολογίας
 • μελετούν και να επιλύουν τα μαθηματικά προβλήματα που προκύπτουν από την προτυποποίηση, χρησιμοποιώντας αναλυτικές ή αριθμητικές μεθόδους των διαφορικών εξισώσεων ή/και των ολοκληρωτικών εξισώσεων.
 • γνωρίσουν επιστημονικά λογισμικά, όπως το λογισμικό πακέτο Mathematica, και να τα χρησιμοποιούν στην αριθμητική μελέτη και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 • χρησιμοποιούν το λογισμικό πακέτο Mathematica, αλλά και άλλα λογισμικά πακέτα, για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές επιπλέον, ανάλογα με την επιλογή της ΘΕ, που θα καθορίσει την κατεύθυνση ειδίκευσής τους αλλά και με τη θεματική περιοχή όπου θα εκπονήσουν τη Διπλωματική τους εργασία, θα μπορούν να:

 • εμβαθύνουν σε έννοιες και θεωρήματα προχωρημένων μαθηματικών θεωριών, στην περιοχή των θεωρητικών είτε  των εφαρμοσμένων μαθηματικών
 • οργανώνουν και να χρησιμοποιούν τη γνώση που αποκομίζουν, στην επίλυση συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων που προτυποποιούν περισσότερο σύνθετα φυσικά φαινόμενα
 • κατανοούν και να παρουσιάζουν επίκαιρες δημοσιεύσεις στην περιοχή των μαθηματικών και των εφαρμογών τους στις Φυσικές επιστήμες

είτε να:

 • αξιολογούν κριτικά σύγχρονα θέματα φιλοσοφίας των Μαθηματικών
 • εμβαθύνουν στην εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, δομών και κλάδων
 • χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκομίζουν στη σύγχρονη διδακτική πράξη.

Γενικότερες ικανότητες που οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΣΜ:

 • θα κατανοούν σε βάθος και θα χρησιμοποιούν πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες και επιχειρήματα
 • θα έχουν αναπτύξει μαθηματική και φυσική διαίσθηση
 • θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με μαθηματικές ιδέες και επιχειρήματα
 • θα μπορούν να εκφράζονται γραπτά, σχετικά με ένα μαθηματικό θέμα, μέσα από άρτια επιστημονική γραφή
 • θα μπορούν να παρουσιάζουν την εργασία τους σε επιστημονικό ακροατήριο
 • θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες για αυτόνομη μελέτη
 • θα έχουν αποκτήσει ικανότητες για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην περιοχή της ειδίκευσής τους.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 46 Mathematics and statistics
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0541 Mathematics

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Προσφερόμενες θέσεις: 90

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μαθηματικών ή Τμημάτων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, είναι απαραίτητη καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.
Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:
α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: κα Ελευθερία Τζόλα

τηλ: 2610 367332 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu