Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

α' έτος σπουδών

ΚΦΕ51 Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης

ΚΦΕ52 Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

ΚΦΕ53 Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα

 

β' έτος σπουδών

ΚΦΕ51 Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης

ΚΦΕ52 Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

ΚΦΕ53 Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα

ΚΦΕ60 Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

ΚΦΕ61 Θέματα Σύγχρονης Φυσικής

 

γ' έτος σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

 

Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται ο φοιτητής, εάν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξει δύο Θ.Ε εκ των ΚΦΕ 51, ΚΦΕ 52 ή ΚΦΕ 53. Εάν δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, συνιστάται να επιλέξει ως πρώτη Θ.Ε. αυτήν, η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στο αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών του. Κατά το β' έτος σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τη Θ.Ε. ΚΦΕ60 και να επιλέξει μία από τις Θ.Ε. ΚΦΕ51, ΚΦΕ52, ΚΦΕ53 και ΚΦΕ61. Προκειμένου ο φοιτητής να επιλέξει τη Θ.Ε. ΚΦΕ61, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη Θ.Ε. ΚΦΕ51.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 Θ.Ε. από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος 2 Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο Θ.Ε.

Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών ΚΦΕ.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θ.Ε., καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.

Main Menu